null

0

น้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่อง


2017-09-18 16:45:31

น้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่อง บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้ายและไส้กรองต่างๆย

ศูนย์บริการควิกฟิต มีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ทั่วไปทั้งระบบเบนซินและดีเซล

รวมถึงบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถใช้แก๊สโดยเฉพาะ พร้อมไส้กรองน้ำมันเครื่องมาตรฐาน

โดยช่างผู้มีความชำนาญ ข้อดีของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการควิกฟิต

ฟรีตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ 15 รายการ แถมฟรีตรวจเช็คระบบแก๊สรถยนต์ 8 รายการ


น้ำมันเครื่องนั้นเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่อยู่ในร่างกายมยุษย์ ทำหน้าที่หลายอย่างด้วยกัน

- หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ทั้งหมดเพื่อลดการสึกหรอ

- ระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์

- ลดแรงกระแทกที่กระทำกับแบริ่งและเพลา

- กันรั่วระหว่างลูกสูบกับผนังกระบอกสูบ

- ช่วยทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์

จะเห็นได้ว่าน้ำมันเครื่องมีหน้าที่หลายอย่างด้วยกัน หากท่านต้องการให้เครื่องยนต์แข็งแรงทนทานใช้งานได้คุ้มค่าควารเลือกน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพตรงตามลักษณะของเครื่องยนต์หรือมีคุณภาพสูงกว่าก็ได้ เพราะสาเหตุที่เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานสั้น สาเหตุหนึ่งก็คือ น้ำมันเครื่องคุณภาพไม่ดี หรือใช้งานจนเกินระยะทางที่กำหนด เมื่อน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพก็จะทำให้เครื่องยนต์มีปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสูบและกระบอกสูบจะสึกหรอมาก

ลูกสูบและกระบอกสูบสึกหรอมาก สาเหตุเกิดจาก


- น้ำมันเครื่องมีระดับต่ำเกินไป

- น้ำมันเครื่องสกปรก

- น้ำมันเครื่องมีคุณภาพต่ำ

- เครื่องยนต์ร้อนจัด

- ไส้กรองอากาศสกปรก

- ส่วนผสมหนาเกินไป

- เครื่องยนต์หมุนรอบจัดเกินควร

เมื่อทราบดังนี้แล้ว ท่านคงพอเข้าใจแล้วว่าน้ำมันเครื่องนั้นมีความสำคัญมากเพียงใด และหากท่านลองสังเกตุให้ดี จะเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของเครื่องยนต์ หลังจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาใหม่ๆ ว่ากำลังของเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ไม่มีคำอธิบายรูปภาพในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ในภาพอาจจะมี 2 คน